в. Балчик

Балчик : Независим политико-стопански обществен вестник : [Микрофиш] / Ред. колегия: Д. Ранков - гл. ред. и др. - Балчик : б. изд. 1902

В. Куриер

Куриер : Независим ежедневен информационен вестник / Ред. колегия: Л. П. Станчев - глав. ред. и др. – Базарджик; п-ца Комерчиала на Ив. Д. Смоков, 1927-1929

В. Каварненски глас

Каварненски глас : Малък местен вестник. Излиза всяка събота : [Микрофиш] / Ред. колегия: Н. Х. Узунов - глав. ред. и др. – Варна; изд. Д. Тодоров, 1907

В. Независима Добруджа

Независима Добруджа : Свободна трибуна на прокудените добруджанци : [Микрофиш] / Ред. колегия: Ред. к-т. – София; б. изд., 1922

В. Освобождение

Освобождение : Орган на македоно-тракийските и добруджански комунистически групи в България. Излиза два пъти месечно, 1 и 15 число : [Микрофиш] / Ред. колегия: Димо х. Димов. – София; изд. Б. А. Кожухаров, 1920 - 1923

В. Добруджански куриер

Добруджански куриер : Независим ежедневник : [Микрофиш] / Ред. колегия: Любен П. Станчев - глав. ред. и др. – Добрич; п-ца Comerciala, 1930 - 1933

В. Единство

Единство : Седмичник за информация, култура и стопанство : [Микрофиш] / Гл. ред. Ст. Радев. – Добрич; изд. Добруджански глас, 1941 – 1942

В. Добруджанско знаме

Добруджанско знаме : Орган на Върховния добруджански съвет : Излиза сряда и събота /Ред. колегия: Ред. к-т. – София; Печ. Добруджа, 1920 - 1921

В. Добруджанско слово

Добруджанско слово [вестник:ежедневник] : Излиза три пъти седмично / Ред. Ст. Петров. - Варна; печ. Добруджа : Ст. Петров,  1918 - 1922